Onze School

BS de Robbedoes is een openbare school met een duidelijke visie en missie.
Ontwikkeling en welbevinden zijn de uitgangspunten volgens welke onze leerlingen opgroeien tot betrokken burgers die een maatschappij willen vormen waarin plaats is voor tolerantie en respect. Wij vinden dat wij als school hierin een belangrijke rol spelen.

Voorwaarde om nieuwsgierigheid naar kennis, betrokkenheid, tolerantie en respect voor de omgeving bij een leerling te stimuleren, is welbevinden.
Welbevinden in de ruimste zin van het woord, want alleen als een kind zich veilig voelt in zijn school en thuissituatie, kan het zich binnen zijn eigen mogelijkheden maximaal ontplooien.

Wij hechten aan een goede sfeer op school en een prettige en professionele samenwerking tussen de teamleden onderling.

Ons motto ´Fluitend naar school en fluitend naar huis´ geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor de teamleden en niet in de laatste plaats voor u als ouders. U laat uw kind immers in goed vertrouwen een groot deel van de tijd op school en daarbij is het van groot belang dat ook u als ouder of verzorger daar een prettig gevoel bij heeft.

Vanuit deze sfeer doen wij ons best om uw kind te helpen zijn of haar individuele talenten te ontwikkelen en waar nodig extra aandacht aan minder sterke punten te besteden.

Ouderparticipatie staat op de Robbedoes hoog in het vaandel en komt op verschillende manieren tot uiting. Opvoeden doe je samen. OBS de Robbedoes gaat met plezier de uitdaging aan om uw kind samen met u op te voeden tot een betrokken burger.

Schoolkalender

Copyright © 2013 OBS de Robbedoes -  website gemaakt door logo site42 weBDesign site42 - Openbare Basisschool de Robbedoes is een school van Endorsement-movare
OPEN