Kwaliteit

Inspectierapport VVE

Download hier het inspectierapport Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) :               Inspectierapport VVE 2018.11.22

Inspectierapport

Download hier het Inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek dat in mei 2015 is gedaan door de Inspectie van het Onderwijs.

Audit 2018

Download hier het verslag van interne audit zoals afgenomen in mei 2018                        rapport audit

Scholen op de kaart.

Vergelijk ons met andere scholen via www.scholenopdekaart.nl  

Kwaliteitsbeleid

 Download hier ons  Kwaliteitsbeleid

Vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School: hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. OBS De Robbedoes heeft dit vignet behaald op gebied van 'Welbevinden'  en het vignet 'Bewegen en Sport' en mag zich derhalve Gezonde School noemen. 
 logo vignet gezonde school

 Veilig Verkeer Nederland

logo vvn

Schoolleidersregister

De schoolleider van OBS de Robbedoes voldoet aan de geldende registratiecriteria en staat vanaf
17-04-2014 geregistreerd als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) in het Schoolleidersregister en is vanaf 04-12-2017 geherregistreerd.

RDO vignet kleur