Wat doet de Medezeggenschapsraad

Wij werken min of meer op de achtergrond en willen ons als MR aan de ouders/verzorgers voorstellen en kort vertellen wat wij doen.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding die zich bezig houden met allerlei zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in de onderwijsmethoden, schooltijdenregeling, schoolgids, het formatieplan, het zorgplan, veiligheid op school, de financiën en het leefklimaat op school. Ook kunnen wij aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle zaken die de school betreffen. Wij spreken zowel voor de ouders, het personeel als ook de leerlingen.
De MR-vergaderingen zijn openbaar en vinden ongeveer één keer per maand plaats. Daarnaast kunt u ons zowel direct op school als telefonisch of per mail aanspreken als u vragen of iets te melden heeft.

U kunt de door ons behandelde thema's nalezen in de notulen en het jaarverslag. Deze kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de MR.

Personeelsgeleding:

     

Oudergeleding:

juf monique resized

Monique Rombach (Voorzitter)

     

 

Marike Leijs

 

 Annemarie Zinken

 
 
   

 René Meerten

 

 

Sharon Muller

 

       Eric Voncken

Vergaderdata MR

Binnenkort meer info...

 

Schoolkalender

Copyright © 2013 OBS de Robbedoes -  website gemaakt door logo site42 weBDesign site42 - Openbare Basisschool de Robbedoes is een school van Endorsement-movare
OPEN