Partners

Partners binnen de Brede School ‘De Tamboerijn’.

De volgende organisaties zijn naast OBS de Robbedoes gehuisvest binnen de Brede School.
Wij zien deze organisaties en hun medewerkers als actieve partners in de begeleiding van de jongste inwoners van Vaals. Wij kunnen u informeren over hun aanbod.

- Team Jeugd: zorgbegeleiding  
- Peuterspeelzaal ‘Ukkepuk’  
- Envida: jeugdarts  
- Heuvelland Bibliotheek  
- MEE: voorziening voor o.a. maatschappelijk werk  
 - Logopedist  
- Groene Kruis  
- Lucertis: jeugdpsychologen  
- CreActive Kids: kinderopvang  

 

 

 

 

 

 

 

Het beheer en de exploitatie van de Brede School is in handen van 'Yask' (voorheen ‘HETON') accommodatiebeheer.
Zij dragen dus zorg voor het onderhoud, schoonmaak en verhuur van verschillende ruimten in het gebouw.

Schoolkalender

Copyright © 2013 OBS de Robbedoes -  website gemaakt door logo site42 weBDesign site42 - Openbare Basisschool de Robbedoes is een school van Endorsement-movare
OPEN