Partners

Partners binnen de Brede School ‘De Tamboerijn’.

De volgende organisaties zijn naast OBS de Robbedoes gehuisvest binnen de Brede School.
Wij zien deze organisaties als partners in de begeleiding van de jongste inwoners van Vaals.

- Team Jeugd  
- Peuterspeelzaal ‘Ukkepuk’  
- GGD Zuid Limburg; jeugdgezondheidszorg  
- Bibliotheek  
- MEE  
   
- Groene Kruis Domicura  
- Riagg (jeugd), Villa Vaals  
- CreActive Kids; kinderopvang  

 

 

 

 

 

 

 

Het beheer en de exploitatie van de Brede School is in handen van ‘HETON accommodatiebeheer’.
Zij dragen dus zorg voor het onderhoud, schoonmaak en verhuur van verschillende ruimten in het gebouw.