Schoolondersteuningsprofiel

 

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is deels nog gebaseerd op het ‘oude’ inspectierapport. Graag verwijzen wij naar het meest recente inspectierapport (zie onder 'Kwaliteit')

Download het  schoolondersteuningsprofiel

Schoolkalender

Copyright © 2013 OBS de Robbedoes -  website gemaakt door logo site42 weBDesign site42 - Openbare Basisschool de Robbedoes is een school van Endorsement-movare
OPEN