Schoolondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is deels nog gebaseerd op het ‘oude’ inspectierapport. Graag verwijzen wij naar het meest recente inspectierapport (zie onder 'Kwaliteit')

Download het schoolondersteuningsprofiel