Schoolplan

Het school(ontwikkelings)plan van OBS de Robbedoes, schetst - rekening houdend met de wettelijke voorschriften - een beeld van de school gedurende de periode 2019 – 2023. Dit beeld omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid. Het schoolplan geeft daarmee de ontwikkelingsrichting en de bijbehorende acties aan voor de komende 4 jaar. 

NB: In de loop van die 4 jaar zitten we dus niet stil. Ons kwaliteitsbeleid zorgt ervoor dat de inhoud van het schoolplan geëvalueerd en bijgesteld wordt. Intussen krijgen kwaliteitskaarten in bepaalde gevallen dus ook een andere datum, inhoud en beoordeling.

Als u nog vragen heeft, of u wilt meer weten over bepaalde zaken, bent u vanzelfsprekend welkom voor een toelichting.

Download SCHOOLPLAN 2019 - 2023

Schoolkalender

Copyright © 2013 OBS de Robbedoes -  website gemaakt door logo site42 weBDesign site42 - Openbare Basisschool de Robbedoes is een school van Endorsement-movare
OPEN