Klachtenregeling

Hiervoor verwijzen wij u naar de site van Movare, hier kunt u (o.a.) de Klachtenregeling vinden. Voor onze school zijn de schoolcontactpersonen in het kader van deze regeling, mw. Diane Donners en dhr. Wesley Eggen.