Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gekozen door ouders en personeel. Via dit orgaan zijn ouders en personeelsleden betrokken bij het schoolbeleid van OBS de Robbedoes. Voor een aantal onderwerpen moet de school instemming of advies vragen aan de medezeggenschapsraad. De taak van de medezeggenschapsraad ligt vast in de Wet medezeggenschap scholen en is uitgewerkt in een reglement.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Op constructieve wijze worden allerhande schoolaangelegenheden besproken en besloten.

Alle belangrijke informatie op
een rijtje?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details