Over ons

Openbare Basisschool de Robbedoes is een school met een duidelijke visie en missie.

Wij zijn trots op de manier waarop wij differentiëren in het lesaanbod en rekening houden met de begeleidingsbehoefte van onze leerlingpopulatie.

We dagen uit en ondersteunen.

Ons werkverdelingsplan geeft blijk van een gedegen en doordachte taakverdeling.  Teamleden ervaren dat en hebben invloed op de taakverdeling

De sfeer binnen onze school is gebaseerd op professioneel afstemmen en handelen. Ouders ervaren dat en hebben invloed op die sfeer.

Het hele team van OBS de Robbedoes heeft aandacht voor de leerlingen. Leerlingen ervaren dat en hebben invloed op het verkrijgen van aandacht.

Ons onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod is afgestemd op de kenmerken van onze leerlingenpopulatie. Wij dagen uit en ondersteunen. De lesmethoden zijn zorgvuldig uitgekozen en sluiten aan op de begeleidingsbehoeften van onze leerlingen.

Onze schoolorganisatie is afgestemd op dynamisch kunnen differentiëren. De manier waarop wij inhoud geven aan ons onderwijs ligt vast in de diverse beleidsplannen. Ons strategisch beleid is koersvast en geldt voor meerdere jaren. Ons operationeel beleid is daarvan afgeleid en bepaalt de werkwijze van alledag. Deze ligt vast op kwaliteitskaarten en wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Wil je bij ons werken?

Wij bieden jou volop ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.
Bekijk alle vacatures op www.werkenbijmovare.nl of neem contact met ons op

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details